Wednesday, March 12, 2008

INDIAN HOCKEY !


1 comment:

Pramod P T said...

ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್!
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಂಗಚಿತ್ರಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋರಮಂಗಲದ ಫೋರಂ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ನೆನಪು...
ನಾನು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಅವರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ.

ಪ್ರಮೋದ್.